Article

นานาสาระเรื่องเกียร์ออโต้

             คงไม่ต้องกล่าวถึง ตำแหน่งเกียร์ในแต่ละอย่างว่า P, N ,R D, คืออะไรนะครับ ท่านคงหาความรู้ต่างๆได้จากเวบไซด์ทั่วไป , ในส่วนของบทความนี้ผมจะกล่าวในเชิงเทคนิค และอธิบายข้อมูลบางจุดที่ได้รับรู้คลาดเคลื่อนต่อๆกันมา

             การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้ ต้องเปลี่ยนให้ต้องตามที่ผู้ผลิตเกียร์นั้นๆกำหนด, ทำไมใช้แทนกันหรือผสม ต่างยี่ห้อต่างเบอร์กันไม่ได้ ? น้ำมันเกียร์แต่ละยีห้อแต่ละเบอร์จะแตกต่างกันทั้งด้านสารปรุงแต่งที่ผู้ผลิตเติมลงไป และค่าความหนืดที่ถูกต้องก็จะทำให้การเปิดปิดวาล์ว หลอดด้าย (spool valve)  ใน Valve Body เป็นไปอย่างราบรื่น การใช้เบอร์ที่ผิดหรือหนืดเกินอาจทำให้การปิดปิดวาล์ว ช้าและทำให้รถกระตุกใด้ , ค่าความนำไฟฟ้าของตัวน้ำมัน เนื่องจาก Solenoid Valve ต้องแช่อยู่ในน้ำมันเกียร์ และปลั๊กที่เสียบอยู่ที่ตัว Solenoid ก็แช่อยู่ในน้ำมันเกียร์ ถ้าเกิดค่าความนำไฟฟ้า มากเกินกว่ามาตรฐานทำให้กระแสไหลผ่านมาที่ตัว Solenoid เยอะอาจทำให้ Solenoid เสียหายได้ , ไม่ควรใช้น้ำมันเกียร์ออโต้ต่างยี่ห้อผสมกัน ก็ตามเหตุผลข้างต้นเลยครับ.

            ปริมาณน้ำมันเกียร์ออโต้แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นไม่เท่ากัน?  เกียร์แต่ละลูกขนาดไม่เท่ากันเป็นผลโดยตรงทำให้ปริมาณน้ำมันเกียร์ที่ใช้ต่างกัน , และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ยกเกียร์ลงมาซ่อม ก็จะมีน้ำมันเกียร์ค้างอยู่ใน Torque Converter ประมาณ 1-3 ลิตร (ขึ้นอยู่กับขนาดของ Torque Converter) , ที่ร้านผมถ้ายกเกียร์ลงมาซ่อมก็ต้องคว่ำ Torque Converter ให้น้ำมันเก่าออกให้หมด , จะได้มั่นใจว่าหลังจาก Rebuild ไปแล้วน้ำมันในระบบ เป็นน้ำมันใหม่ทั้งระบบ

           ระยะเวลาในการถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ 40,000  หรือ 80,000 หรือ Life time ? รถยนต์ส่วนใหญ่คิคค้นพัฒนาในต่างประเทศที่อากาศไม่ร้อนเหมือนบ้านเรา ดังนั้น ระยะเวลาในการเปลี่ยน ก็อาจจะ 80,000 หรือบางยี่ห้อ ก็ Lift time (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเกียร์รายนั้นๆ นิยาม Life Time ของตัวเองไว้กีปี หรือ กี่ กม. เช่น Life Time = 200,000 กม หรือ 500,000 กม) , แต่เมื่อมาอยู่บ้านเราอากาศร้อนชื้นและการจราจรติดขัดอย่างใน กทม คงจะใช้ค่าที่ต่างประเทศกำหนดเห็นจะไม่เหมาะสม , ค่าที่ผมแนะนำครั้งแรกก็น่าจะอยู่ระหว่าง 50,000 – 60,000 กม เพราะครั้งแรกคือน้ำมันใหม่ทั้งระบบที่มาจากโรงงานผลิต , ครั้งที่ 2 ที่ควรจะเปลี่ยน 40,000 กม เพราะการถ่ายครั้งที่สองยังมีน้ำมันเก่าค้างอยู่ใน Torque Converter , Valve Body , เสื้อเกียร์ ดังนั้นมันคือการเจือจางน้ำมันเก่า กับน้ำมันใหม่ , ด้วยเหตุผลดังกล่าวก็ควรจะเปลี่ยนที่ 40,000 กม น่าจะเหมาะสม , แล้วถ้าไม่เปลี่ยนละ ได้หรือไม่ ก็ได้ครับ แต่ สิ่งที่ตามมาคือ เกียร์อาจกระตุกในบางจังหวะนั้นเพราะว่า เศษผงของแผ่นคลัสที่สึกหรอไปในระหว่างการใช้งานปะปนอยู่ในน้ำมันเกียร์ ถึงแม้ว่าจะมีกรองน้ำมันเกียร์อยู่ก็ตาม เนื่องจากเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ ,ก็จะมีสิ่งสกปรกอุดตันกรองและไม่สามารถกรองเศษผงต่างๆในน้ำมันได้อีกต่อไป

 

นานาสาระเรื่องซ่อมเกียร์ออโต้

              บางคนก็ว่าซ่อมไม่ได้ , บ้างก็ว่าซ่อมไม่จบ , บ้างก็ว่าซ่อมแพง , วันนี้ขออธิบายให้ฟังนะครับ . ที่ซ่อมไม่ได้เพราะช่างอาจไม่ชำนาญหรือไม่ได้ซ่อมเกียร์ออโต้มาก่อน, ซึ่งการซ่อมเกียร์ออโต้ต้องใช้ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ใขรวมไปถึงการถอดประกอบและเลือกใช้อะไหล่ที่มีคุณภาพรวมไปถึงถ้า Overhaul ก็ต้องเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้ลูกค้าด้วย ไม่เห็นแก่กำไรจนมองว่าอะไหล่บางชิ้นไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ดูสภาพยังใช้ได้ เพราะลูกค้าตัดสินใจ Overhaul ก็คาดหวังว่าอยากได้อะไหล่ในเกียร์ใหม่หมดอย่างนี้เป็นต้น

             บางคนก็ว่าซ่อมไม่จบหรอก ถูกบางส่วน!! ถ้าไม่ Overhaul ก็จบยากเว้นแต่ลูกค้าจะรับได้ที่จะแก้ทีละอาการที่แสดงออกมา และยอมรับได้กับค่าแรงยกประกอบซึ่งแน่นอนว่าถ้ารถมันถึงเวลาที่ต้อง Overhaul แล้วแต่ยังฝืนใช้อยู่ ไม่นานชิ้นส่วนอื่นหรืออาการอย่างอื่นก็จะแสดงออกมาให้เห็นอีก ก็จะทำให้มองได้ว่าซ่อมไปแล้วเมื่อ 2-3 เดือนก่อนแล้วต้องมาซ่อมอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้น, อีกสาเหตุนึงคือบางอู่บอกลูกค้าว่า Overhaul แต่ไม่ได้เปลี่ยนอะไหล่ให้ครบตามที่มีอยู่ในซุด Overhaul อย่างนี้ก็มี

             บางคนก็ว่าซ่อมแพง , แน่นอนครับการ Overhaul ย่อมแพงกว่ามือสองแน่นอนนั้นเป็นเพราะว่าต้องทำการรื้ออะไหล่เก่าในเกียร์และเปลี่ยนใหม่หมด ต้องเสียทั้งเวลาและเงินในการซื้ออะไหล่ใหม่ที่มีคุณภาพในการประกอบกลับ ,และต้องรับประกันให้ลูำกค้า 1 ปีอีก , เป็นไปไมได้เลยที่การ Overhaul (เปลี่ยนอะไหล่ใหม่ทุกชิ้นจริงๆตามในชุด Overhaul) จะถูกกว่ามือสอง, ถ้าร้านใหน Overhaul ใด้ถูกกว่ามือสอง ท่านก็ลองคิดดูแล้วกันครับว่ามัน Make Sense หรือเปล่า?

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
ขั้นตอนมาตรฐาน การซ่อมเกียร์ออโต้
CVT Concept
Torque Converter